skip to Main Content
Menu

Các loại Bơm bánh răng

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài được mô tả như hình dưới đây:

  • 1-Đường hút;
  • 2-Kẽ chân răng hút dầu của bánh răng dẫn động;
  • 3- Trục dẫn động;
  • 4-Đưởng ra (đẩy) của dầu;
  • 5-Trục bị động;
  • 6-Kẽ chân răng hút dầu cua bánh răng bị động.

Bơm bánh răng

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài được mô tả như hình dưới đây:

1-Đường hút; 2-Kẽ chân răng hút dầu của bánh răng dẫn động; 3- Trục dẫn động; 4-Đưởng ra (đẩy) của dầu; 5-Trục bị động; 6-Kẽ chân răng hút dầu cua bánh răng bị động.

Bơm hoạt động nhờ bánh răng dẫn ( chủ) đông quay theo chiều mũi tên và làm cho bánh răng bị động cũng quay theo .

Năng lương cơ học để quay bánh răng được chuyển hóa thành năng lượng chât lỏng được hút từ khoang hút 1 sang khoang đẩy 4 qua các kẽ răng 2 và 6.và tạo thành áp suất cho khoang đẩy.Ấp suất được tạo nên bởi độ kín kít giữa thân bơm và chân răng và các bạc đỡ hai đầu bánh răng.Khe hở càng nhỏ thì sự rò rỉ càng ít và áp suất tạo nên càng lơn.

Lưu lượng riêng của bơm được tính bằng lượng dầu mang theo qua các kẽ răng trên một vòng quay được tính bằng cc/v.Lưu lượng tỷ lệ thuận với chiều dài bánh răng.

320px-Internal_gear_pump bc6a1m-br-an-khop-ngoai1

Đối tác

ashun

Logo_Bosch_Rexroth

Hydro-Leduc

logo-Sauer-Danfoss

Vickers-logo

logo-web-bach-thang

yuken-logo

Back To Top
Copyright @ 2018 Cty CP tự động hóa An Huy | Thiết kế bởi: Web Bách Thắng