skip to Main Content
Menu

– Thông tin liên hệ của khách hàng và đơn hàng luôn được bảo mật. Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật và cố gắng giảm thiểu khả năng thông tin bị xâm nhập, sửa đổi và đánh cắp.

– Chúng tôi không trao đổi, mua bán thông tin này cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

– Chúng tôi không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba, trừ các trường hợp sau:

  • Được sự đồng ý của khách hàng trong việc chia sẻ thông tin.
  • Theo yêu cầu của cơ quan pháp luật nhà nước có thẩm quyền.

– Quy chế này có thể thay đổi, thêm bớt nội dung mà không cần thông báo trước.

– Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ và thông báo với khách hàng qua email hoặc trên trang chủ khi những thay đổi điều khoản có bất lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Title

Airtac

Hydro-Leduc

logo-Sauer-Danfoss

Vickers-logo

yuken-logo

Nachi Nmw

Yuciyuken

Back To Top
Copyright @ 2018 Cty cổ phần tự động hoa An Huy | Thiết kế bởi: An Huy