skip to Main Content
Menu

Giá trị cốt lõi Công ty cổ phần tự động hóa An Huy

Đó là sự tôn trọng: Tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối tác và người lao động

Đó là sự tin cậy: Tính trung thực mang lại sự tin tưởng trong mọi mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng và với đối tác.

Tinh thần làm việc nhóm: Chúng tôi thấu hiểu giá trị của tinh thần làm việc nhóm luôn mang lại sự hiệu quả và thành công. Động viên, khuyến khích, nắm tay nhau hướng đến mục tiêu chung.

Lao động an toàn và sáng tạo: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động sáng tạo và nhân văn. Khuyến khích khả năng sáng tạo trong làm việc.

Title

Airtac

Hydro-Leduc

logo-Sauer-Danfoss

Vickers-logo

yuken-logo

Nachi Nmw

Yuciyuken

Back To Top
Copyright @ 2018 Cty cổ phần tự động hoa An Huy | Thiết kế bởi: An Huy